Evalueringer

Dialogforum for Ungdomshuset på Dortheavej

Dialogforum for Ungdomshuset var en samling af repræsentanter fra udvalgte grupper, der arbejdede for at styrke og sikre samarbejde og dialog i nærdemokratiet i Bispebjerg bydel og området omkring Ungdomshuset. Dialogforum blev oprettet i forbindelse med placeringen af Ungdomshuset på Dortheavej i Nordvestkvarteret i København i juni 2008.

I 2011 stod vi i Als Research for en evaluering af Dialogforum på opdrag fra Københavns Kommune, Center for Sikker By. Baggrunden for evalueringen var et ønske om en afklaring og redegørelse for Dialogforums hidtidige arbejde samt anbefalinger til det fremtidige arbejde. Beslutningen om at evaluere Dialogforum skete efter anbefaling fra aftaleparterne bag aftalen ”Lidt mere Nordvest”.

Temaer:
Børn og unge

Projektperiode: 2011
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Dialogforum for Ungdomshuset på Dortheavej