Undervisning & rådgivning

Rådgivning og analyse i relation til dobbeltdiagnosepatienter

På opdrag fra Psykiatrisk Center Sct. Hans fungerede Als Research i 2014-2016 som rådgivnings- og sparringspartner i forbindelse med implementering af Klinisk vejledning for patienter med dobbeltdiagnose i Region Hovedstadens Psykiatri.

Indsatsen havde til formål dels at sikre udviklingen af en handle- og implementeringsplan for hvert af Region Hovedstadens 9 psykiatriske centre med udgangspunkt i centrenes organisation og specifikke målsætninger på dobbeltdiagnoseområdet, og dels at skabe en platform for erfaringsudveksling og kvalitetssikring på tværs af centrene. Als Research havde desuden til opgave løbende at undersøge udviklingen i centrenes praksis og kompetencer i forhold til behandling af dobbeltdiagnosticerede patienter.

I 2016 havde Als Research desuden til opgave at udføre en barriereanalyse baseret på en lang række kvalitative interview.

Temaer:
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2014 - 2016
Opdragsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri


Rådgivning og analyse i relation til dobbeltdiagnosepatienter