Undersøgelser & kortlægninger

Holdningsundersøgelse blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer

Formålet med projektet var at få belyst medlemmer af Dansk Blindesamfunds holdninger til deltagelse på arbejdsmarkedet, samt medlemmernes oplevede/mødte forventninger fra omgivelserne.

Holdningsafdækningen satte Dansk Blindesamfund i stand til, på et informeret grundlag, at rejse en holdningsdebat med udgangspunkt i medlemmernes faktiske holdninger.

Holdninger og forventninger til arbejde blev afdækket gennem en række fokusgruppeinterview med et udvalg af Dansk Blindesamfunds medlemmer.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Beskæftigelse og økonomi

Projektperiode: 2009
Opdragsgiver: Dansk Blindesamfund


Holdningsundersøgelse blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer