Evalueringer

Erfaringer med kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

I 2006 gennemførte vi en forundersøgelse og evaluering af projektet “Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet”. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og udvalgte afdelinger på tre modelhospitaler, henholdsvis Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Odense Universitetshospital.

Hensigten med projektet var at afprøve brugen af kulturelle mediatorer som metode i det danske sundhedsvæsen, samt hvordan dette kunne organiseres. Formålet var at forbedre kommunikationen mellem patienter med anden etnisk baggrund end dansk og sundhedspersonalet med henblik på at skabe bedre patientforløb. Desuden opsamlede projektet erfaringer, der kan anvendes i en eventuel national implementering af kulturelle mediatorer.

Forundersøgelsens formål var at fastlægge en baseline for den senere evaluering i forhold til at vurdere projektets effekt. Desuden blev indsatsområderne for mediatorernes fremtidige arbejde identificeret i projektperioden. Evalueringens formål var at vurdere, om indsatsen har bidraget til at skabe bedre patientforløb og at vurdere organiseringen af modelprojektet i forhold til fremtidig implementering.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2006
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen


Erfaringer med kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet