Undersøgelser & kortlægninger

Undersøgelse af dobbeltdiagnosepatienter

I 2012 og 2013 gennemførte vi en undersøgelse vedrørende dobbeltdiagnosepatienter på vegne af Region Hovedstadens Psykiatri.

Undersøgelsen havde fokus på problematikker i relation til diagnosticering, visitation og udredning, behandlingsmæssige erfaringer, samarbejdsproblematikker mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen, og kompetencemæssige udfordringer og efteruddannelsesbehov hos de involverede personalegrupper.

Data blev indsamlet gennem en interviewundersøgelse blandt Regionens 10 Psykiatriske Centre, suppleret af interview med nøglepersoner fra Københavns Kommunes 4 misbrugsbehandlingscentre.

 

Temaer:
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2012 - 2013
Opdragsgiver: Region Hovedstadens Psykiatri


Undersøgelse af dobbeltdiagnosepatienter