Undervisning & rådgivning

Blågårdens Menighedsråd

Als Research afholdt i februar 2013 et værdigrundlagsseminar for menighedsrådet i Blågårdens Sogn.

Formål var at diskutere og formulere værdier for menighedsrådets fremtidige arbejde. Det var derudover seminarets formål at tage hul på en dialog om Menighedsrådets rolle i fremtiden, herunder rådets rolle som arbejdsgiver for de ansatte. Seminaret var inddelt i 3 workshops med inspiration i positioneringsmetoder, værdiøvelser, samt gruppediskussioner af et fælles værdigrundlag.

Konklusionerne fra dagen blev sammenfattet i et notat, til anvendelse som inspiration for menighedsrådets fremtidige arbejde.

Temaer:
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2013
Opdragsgiver: Menighedsrådet ved Blågårdens Sogn


Notat
Blågårdens Menighedsråd