Undersøgelser & kortlægninger

Behandlingsstrategier til stofmisbrugere med anden etnisk baggrund

Projektets formål var at dokumentere, udvikle og afprøve nye metoder i behandlingsarbejdet med minoritetsetniske stofmisbrugere i Københavns Kommune.

Projektet havde karakter af et kortlægnings- og metodeudviklingsforløb og var inddelt i tre dele: Første del bestod af en kortlægningsundersøgelse, der har indsamlet og systematiseret best practice erfaringer med behandlingen af etniske minoritetsbrugere i Københavns Kommunes behandlingsinstitutioner og i de danske projekter, der havde særlige erfaringer med målgruppen.

Ligeledes er erfaringerne ved to udenlandske behandlingsinstitutioner, med særligt fokus med etniske minoritetsbrugere, blevet studeret. Hertil kom etableringen af en forskningsoversigt over danske og udenlandske erfaringer med behandlingen af etniske brugere.

Projektets tredje del bestod i at udvikle og afprøve nye behandlingsmetoder i et mindre metodeudviklingsprojekt ved to behandlingstiltag i Københavns Kommune: “U-Turn” og “Projekt Over Muren”.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2008
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Behandlingsstrategier til stofmisbrugere med anden etnisk baggrund