Undervisning & rådgivning

Inspiration til borgerinddragelse

Als Research gennemførte i december 2014 – januar 2015 en undersøgelse af borgerinddragelsesmetoder i enheden for Område- og Byfornyelse, Teknik- og Miljøforvaltningen og Københavns Kommune, med henblik på at skabe inspiration til nye borgerinddragelsesmetoder. Som en del af projektet afholdtes inspirationsdagen ”Rock the boat” den 23. januar 2015

Inspirationskataloget er udarbejdet i forlængelse heraf og er målrettet enhedens medarbejdere. Der sættes fokus på borgerinddragelses formål og gives et overblik over enhedens nuværende praksis.

Allerede anvendte metoder opridses og nye borgerinddragelsesmetoder samles under temaerne nudging, antropologisk metode, brugerinddragelse og elektronisk borgerinddragelse.

Temaer:
Sundhed og trivsel

Projektperiode: 2014 - 2015
Opdragsgiver: Københavns Kommune


Katalog
Inspiration til borgerinddragelse