Hvem er Als Research?

Velkommen til Als Research.

Vi er en forsknings- og rådgivnings-virksomhed med speciale inden for børn og unge, integration, ligestilling, udsatte, friluftsliv og uddannelse.

Vores spidskompetencer er faglig dybde og metodisk bredde inden for kreative og nytænkende rammer. Ingen målgrupper eller problemstillinger er umulige, de kræver bare det rette greb. Det har vi siden 2004 bevist igennem kortlægninger, evalueringer, kurser, rådgivning og kampagner for en række ministerier, kommuner og NGO'er.

 


Hvad tilbyder vi?

Evalueringer
Gennem skræddersyede evalueringsdesign sørger vi for løbende effekt-, virknings- og procesevaluering og udvikling af projekter. Ønsker du at få foretaget en evaluering af dit projekt? Læs mere her.


Vejledning til fondsansøgninger
Vi tilbyder sparring og hjælp med at udforme fondsansøgninger. Læs mere her.


Kortlægningsundersøgelser, research og baggrundsanalyser
Vi skaber grundig og anvendelig viden gennem analyser og kortlægninger af problemstillingers omfang og karakter. Læs mere her.


Kampagner og kommunikation
Vi gør viden og resultater levende og anvendelige gennem kampagner, hjemmesider, workshops og andre formidlingsprodukter. Læs mere her.


Undervisning og rådgivning
Vi tilrettelægger og faciliterer foredrag, workshops og længere undervisningsforløb, så vores partnere opnår større indsigt og får konkrete redskaber til egen praksis.
Læs mere her.

Nyheder

Side 1 af 80  > >>

jul 5, 2022
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
På vegne af Projekt Q-Værk skal vi evaluere projektet En plads i fællesskabet.
jun 22, 2022
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I 2022 og 2023 står Als Research for at gennemføre en evaluering for LGBT Asylum.
jun 7, 2022
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vores rapport om nydanske LGBT+ personers levevilkår og støttebehov er netop udkommet.

>Flere nyheder