ESG

Als Research hjælper jer i gang med ESG og kan få jer i mål på S og G  

Som I måske har lagt mærke til, er der ny lovgivning om ESG på vej.

Den går et skridt dybere end den ESG-rapportering, I kender, og handler ikke kun om CO2-udledninger, men i høj grad også om virksomhedernes og organisationers sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed.

Den bliver mere forpligtende i form af en bæredygtighedsrapport, der samler klima, det sociale og ledelse direkte i ledelsesrapporten og årsregnskabet med de nye European Sustainability Reporting Standards ESRS-standarder.

Det er en lovgivning, som vil få betydning for alle. Selvom det i første omgang her fra 2024 kun angår de største virksomheder, vil det få betydning for leverandører i værdikæderne som branding og kommunikation.

Den nye transparens omkring bæredygtighed vil også blive benchmark for banker, investorer, nye talenter, kunder og virksomhedens relationer i det hele taget.

I første omgang er det et stort arbejde – men det betaler sig.

Als Research tilbyder en informationsworkshop, en indledende temperaturmåling og rejsen fra dobbelt væsentlighedsanalyse, GAP analyse til rapport og kommunikation.

Med Mangfoldighedsrapporten fra Als Research kommer I i dybden med de svære datapunkter i forbindelse med ESG.

ESG

ESG

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan I bedst kan komme i gang med ESG.

Ring til os på tlf. 33 91 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk