ESG

Als Research hjælper jer i gang med ESG og kan få jer i mål på S og G  

Som I måske har lagt mærke til, er der ny lovgivning om ESG på vej.

Den går et skridt dybere end den ESG-rapportering, I kender, og handler ikke kun om CO2-udledninger, men i høj grad også om virksomheders og organisationers sociale og ledelsesmæssige bæredygtighed.

Den bliver mere forpligtende i form af en bæredygtighedsrapport, der samler klima, det sociale og ledelse direkte i ledelsesrapporten og årsregnskabet med de nye European Sustainability Reporting Standards ESRS-standarder.

Det er en lovgivning, som vil få betydning for alle. Selvom det i første omgang her fra 2024 kun angår de største virksomheder, vil det få betydning for leverandører i værdikæderne som branding og kommunikation.

Den nye transparens omkring bæredygtighed vil også blive benchmark for banker, investorer, nye talenter, kunder og virksomhedens relationer i det hele taget.

I første omgang er det et stort arbejde – men det betaler sig.

Als Research tilbyder en informationsworkshop, en indledende temperaturmåling og rejsen fra dobbelt væsentlighedsanalyse, GAP analyse til rapport og kommunikation.

Med Mangfoldighedsmålingen fra Als Research kommer I i dybden med de svære datapunkter i forbindelse med ESG.

Den 22. marts 2024 afholder vi et gratis webinar om S’et i ESG (social). Her vil vores ekspert introducere dig til de sociale og ledelsesmæssige elementer og oplysningskrav i ESG og sætte rammerne for den proces, der leder frem til din virksomheds bæredygtighedsrapportering. Du kan tilmelde dig her.

ESG

ESG

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan I bedst kan komme i gang med ESG.

Ring til os på tlf. 33 91 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk