Ny viden om holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder

Vores undersøgelse af holdninger til psykisk vold mod mænd og kvinder i Danmark er netop udkommet.

Undersøgelsen sætter for første gang tal på voksne danskeres holdninger til psykisk partnervold, og den viser, at:

Psykisk partnervold mod mænd tages mindre alvorligt end psykisk partnervold mod kvinder
Når ofret for volden er en mand, er der færre der mener, at volden vil være skadelig for ofrets psykiske helbred. Der er desuden færre, der mener, at mandlige ofre bør fortælle deres venner og familie om volden, ligesom der er færre, der mener, at mandlige ofre bør anmelde volden til politiet. Endelig er voksne danskeres tilbøjelighed til at kunne identificere tydelige tegn på psykisk partnervold også mindre, når volden rammer en mand og udøves af en kvinde frem for det omvendte. Holdningsforskellene er statistisk signifikante. Resultatet indikerer, at der er behov for styrket bevidsthed om og hjælp til mandlige ofre for psykisk partnervold i Danmark.

Yngre voksne er mindre tilbøjelige end ældre voksne til at kunne genkende tydelige tegn på psykisk vold i parforholdet, ligesom de i mindre grad har øje for voldens negative følger
Uanset om volden rammer en mand og udøves af en kvinde eller omvendt, kan de fleste voksne danskere genkende tydelige tegn på psykisk partnervold. De fleste er desuden enige i, at psykisk vold har negative psykiske konsekvenser for ofrene, ligesom de fleste mener, at ofrene bør fortælle det til deres venner og familie. Tilbøjeligheden til at mene disse ting er dog signifikant mindre blandt yngre voksne sammenlignet med ældre voksne. Resultatet indikerer, at der særligt blandt yngre voksne i alderen 18-34 år er flere, som enten mangler kendskab til psykisk partnervold eller i mindre grad end andre voksne betragter psykisk voldelig adfærd som problematisk. Resultatet kunne pege på et behov for en oplysende eller holdningsbearbejdende indsats særligt målrettet yngre voksne. En sådan indsats kunne med fordel inddrage cases med både mandlige og kvindelige ofre (og udøvere), så forståelsen af, at volden går på tværs af køn, kan udbredes.

Tilbøjeligheden til at mene, at ofre for psykisk vold bør anmelde volden til politiet – og tilliden til at politiet vil betragte volden som ulovlig – er forholdsvis lav
Siden 2019 har psykisk vold været ulovligt i Danmark, men antallet af anmeldelser og sigtelser har været forholdsvis lavt. Undersøgelsen viser, at de fleste voksne danskere (korrekt) kan identificere de beskrevne adfærdsscenarier som eksempler på psykisk partnervold. Det lave antal anmeldelser hænger dermed næppe sammen med en generel mangel på evne til at kunne identificere volden. I stedet ser det ud til, at manglende tillid til politiets reaktion på anmeldelser af psykisk vold kan spille en rolle – især når volden ikke er meget åbenlys. Der er således betydeligt færre voksne danskere, der mener, at ofrene bør anmelde volden til politiet, og endnu færre, som tror, at politiet vil betragte den beskrevne adfærd som ulovlig. Resultatet peger på, at der er behov for mere viden om årsagerne den forholdsvis lave grad af tillid til politiet.

Om undersøgelsen
Als Research har i samarbejde med underleverandøren Voxmeter og med støtte fra Paul Lyngbye gennemført en undersøgelse af voksne danskeres holdninger til og forståelse af psykisk vold i parforholdet. Særligt belyser undersøgelsen, hvilken betydning ofrets køn har for holdningerne. Undersøgelsen er baseret på en repræsentativ survey blandt 2.000 voksne danskere, som har tilkendegivet deres holdninger til beskrivelser af psykisk partnervold. Halvdelen har besvaret et spørgeskema, der beskriver to eksempler på psykisk vold begået af en kvinde mod en mand, mens den anden halvdel har besvaret et skema, hvor kønnet på udøver og offer er omvendt. Bortset herfra er de to spørgeskemaer helt identiske og respondenterne er fordelt ved lodtrækning.

Læs mere om undersøgelsens resultater i vores uddybende notat.

Ønsker du mere viden om undersøgelsen? Kontakt chefkonsulent Bjarke Følner på bf@alsresearch.dk eller tlf. 2262 3303.