Evalueringen af Projekt Q-værks Lulutalk er udkommet

Als Research har siden 2022 stået for at evaluere Projekt Q-værks udvikling og afprøvning af www.lulutalk.dk.

Lulutalk er en digital platform, hvor voldsudsatte og tidligere voldsudsatte kvinder kan danne netværk gennem trygge og tillidsfulde fællesskaber med fokus på videns- og erfaringsdeling. Hensigten med platformen er ligeledes at skabe et brugerrettet tilbud til kvinder, som ikke er klar til eller oplever behov for at gøre brug af andre indsatser i enten ambulant, rådgivningsmæssigt eller krisecenterrettet regi.

Evalueringen er udarbejdet som en proces- og virkningsevaluering og tager udgangspunkt i at belyse, hvilke dele af platformen Lulutalk, som bedst imødekommer målgruppens behov og ønsker. Evalueringsdesignet beror derfor på en eksplorativ evalueringstilgang, som både fokuserer på brugernes oplevede effekt i relation til platformen samt på de udviklingsprocesser, som Projekt Q-Værk har gennemgået i forbindelse med konceptualisering og udformning af platformen.

Find evalueringen her.

Evalueringen af Projekt Q-værks Lulutalk er udkommet