Ny effektevaluering af Mind Your Own Business

Siden 2012 har Als Research stået bag evalueringer af indsatsen Mind Your Own Business, som laver iværksætteriforløb for unge drenge i udsatte positioner. I dag har vi udgivet endnu to rapporter om MYOB, som giver helt ny viden om, hvorvidt og hvordan indsatsen virker for de deltagende drenge: Et registerstudie og et antropologisk studie. 

Registerstudiet beror på registerdata fra Danmarks Statistik på de drenge, der har gennemført et MYOB-forløb i perioden 2014-2020. Data sammenlignes med en kontrolgruppe og belyser drengenes udvikling på forskellige parametre. Registerstudiet kan påvise, at der en signifikant forskel på drenge, der har deltaget i et MYOB-forløb, og drenge, der ikke har, når man ser på deres udvikling ift. uddannelse og beskæftigelse. Studiet viser nemlig, at der er 12 % større sandsynlighed for, at drenge, der har deltaget i et MYOB-forløb, har en tilstrækkelig udvikling i deres forløb – det vil sige, at de to år efter MYOB-forløbet ligger to niveauer højere i uddannelsessystemet eller er i fuldtidsbeskæftigelse. Et bemærkelsesværdigt resultat for en indsats, der finder sted ca. en gang om ugen i 8 måneder af drengenes liv.  

I det antropologiske studie har vi fulgt tre MYOB-mikrovirksomheder og lavet løbende interviews med en lille gruppe af drengene både under og efter deres MYOB-forløb. For nogle af drengenes vedkommende, er der foretaget løbende interviews over i alt fire år af deres liv. Det antropologiske studie giver indblik i, hvad der skaber det gode MYOB-forløb, hvilken betydning, MYOB har haft for drengene, og hvordan de har taget læring, erfaringer og netværk med sig videre i livet.  

Begge rapporter findes nederst på denne side.

Ny effektevaluering af Mind Your Own Business