Evalueringen af Søstre mod vold og kontrol er udkommet

Als Research har stået for at evaluere Søstre mod vold og kontrol. Projektet har til formål at bekæmpe negativ social kontrol og vold mod kvinder. Indsatsen går ud på at uddanne kvinder, der som frivillige søstre rækker ud til udsatte piger og kvinder, giver dem oplysning, inspiration og støtte samt viser vej til de muligheder for hjælp, der findes, hvis man er udsat for negativ social kontrol og vold.

Evalueringsrapporten er netop udkommet og viser bl.a., at indsatsen lykkes med at komme i kontakt med, støtte og vise vej for en særligt udsat og sårbar målgruppe. En række kvinder og piger har gennem foreningen fået viden og inspiration samt konkret hjælp og støtte til at bryde med forhold, som er kendetegnet ved omfattende vold og negativ social kontrol. Heri ligger også, at Søstre mod vold og kontrol har held med at bygge bro til almensystemet for en gruppe af de mest udsatte piger og kvinder i Danmark.

Find rapporten her.

Evalueringen af Søstre mod vold og kontrol er udkommet