Als Research skal udarbejde digitalt informationsmateriale

Danmark har igen åbnet op for modtagelsen af kvoteflygtninge under FN’s genbosætningsprogram. Det gjorde Integrationsministeriet i 2020, hvor det samtidig blev besluttet, at den årlige kvote skulle være 200 (børn og voksne), og at gruppen skulle komme fra flygtningelejre i Rwanda, som huser en meget stor gruppe af primært congolesiske flygtninge. Vi ved at disse familier og personer har et meget stort behov for information og introduktion til det danske samfund.

I samarbejde med DRC Dansk Flygtningehjælp udarbejder Als Research et digitalt informationsmateriale med basal viden og samfundsintroduktion for nyankomne flygtninge på kinyarwanda. Informationsmaterialet vil blive tilgængelig online og vil formidler danske traditioner, kulturelle kendetegn, demokratiske værdier, rettigheder, opholdsregler, samfundsdeltagelse mv. i 7 film med overskrifterne: Opholdsgrundlag, Familieliv, Børn, Pasning og skolegang, Uddannelse for unge og voksne, Arbejde i Danmark, Fritid og foreningsliv samt Sundhedsvæsenet. Det er viden, der er essentiel for at forstå det samfund, man som nytilkommen flygtninge er blevet en del af, og give redskaber til at handle i den kontekst, man nu er landet i. Platformen giver mulighed for på flygtningenes modersmål – og på dansk – at se film om hverdagslivet og samfundet i Danmark sammen med frivillige, naboer eller støttepersoner fra kommunen.

Als Research skal udarbejde digitalt informationsmateriale