Als Research skal evaluere Søstre mod vold og kontrol

I 2022-2023 gennemfører Als Research en ekstern evaluering af Søstre mod vold og kontrol.

Organisation Søstre mod vold og kontrol kæmper for kvinders ret til at leve et frit, selvstændigt og meningsfuldt liv – og frem for alt et liv uden negativ social kontrol og vold.  Indsatsen går ud på at uddanne kvinder, der som frivillige søstre rækker ud til udsatte piger og kvinder, giver dem oplysning, inspiration og støtte samt viser vej til de muligheder for hjælp, der findes, hvis man er udsat for negativ social kontrol og vold. Indsatsen har to primære målgrupper. Kvinder, der ønsker at gøre en forskel for andre som frivillige søstre samt piger og kvinder, der udsættes for negativ social kontrol og vold.

Evalueringen baseres på en kombination af kvalitative interview, deltagerobservationer og spørgeskemaer, samt analyser af de dokumentationsdata, som Søstre mod vold og kontrol selv indsamler. Formålet er dels at vurdere, om indsatsen når sine målsætninger i relation til de deltagende kvinder, samt at belyse oplevede virkninger og effekt i relation til begge indsatsens primære målgrupper. Endelig vil evalueringen også bidrage til at belyse styrker og svagheder ved konceptet, herunder samarbejdsflader til kommunen og til andre relevante aktører.

 

 

Als Research skal evaluere Søstre mod vold og kontrol