Nyt projekt!

Als Research skal stå for evalueringen af projektet Frivillig i Fællesskab, som er et samarbejde mellem Frivilligcenter Vesterbro, Kgs. Enghave, Valby og SUMH.

Vores evaluering vil afdække, om unge med handicap oplever øget trivsel og livstilfredshed ved at deltage i frivillige fællesskaber. Det bliver vildt spændende at undersøge!

Unge med handicap føler sig mere ensomme og oplever større mistrivsel, sammenlignet med unge uden handicap. Især i overgangen til voksenlivet, er der mange unge med handicap, der mangler relationer og fællesskab.

Fra tidligere projekter har man erfaret, at frivillighed kan spille en afgørende rolle for den enkeltes trivsel og personlige udvikling, samt minimere risikoen for ensomhed. Projekt Frivillig i Fællesskab vil derfor klæde frivilligcentre i hele landet bedre på til at bygge bro mellem specialpædagogiske tilbud og foreninger, med udgangspunkt i de unges egne behov og ønsker for fleksibelt frivilligt arbejde.

Nyt projekt!