Als Research undersøger nærdruknehændelser i danske byhavne

Gled du på glatte sten? Var du nede for at tisse i åen? Cyklede du for tæt på vandet, imens du var fuld?

Der er brug for mere viden om, hvad der sker, når folk falder i vandet i de danske havne. Derfor har Als Research i samarbejde med TrygFonden sat gang i en stor national undersøgelse af nærdrukning i de danske byhavne.

“Er du faldet i vandet ved et uheld?” har til formål at indhente konkret og nuanceret viden om, hvad der fører til nærdrukneulykker, og hvilke faktorer der har betydning for, at det ikke ender fatalt. Undersøgelsen skal bidrage med ny og unik viden til brug for TrygFondens arbejde med forebyggelse af drukneulykker.

Undersøgelsen har et tredelt fokus:

  • En national spørgeskemaundersøgelse blandt personer, der er faldet i vandet ved et uheld i et bynært område.
  • Kvalitative interviews med personer, der er faldet i vandet ved et uheld i et bynært område.
  • Observationer i tre bynære havne; Aalborg, Aarhus og København.
Als Research undersøger nærdruknehændelser i danske byhavne