Als Research skal evaluere Forsøgsordningen på Smedetoften

Fede aktiviteter? Godt fællesskab? Medbestemmelse og indflydelse? Hvad tænker de unge i Nordvest om det nye klubkoncept, som er udviklet på Smedetoften? Og er det lykkedes at fremme positive og konstruktive fællesskaber mellem unge, frivillige og lokalområdet?

Spørgsmål som disse skal Als Research belyse i en evaluering af udviklingsprojektet Forsøgsordningen på Smedetoftender gennemføres i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune (BUF) og Smedetoften.

Hos Als Research går vi altid direkte til kilden, når vi foretager evalueringer og undersøgelser. Derfor skal de unge brugere af Smedetoften selvfølgelig inddrages som centrale informanter og bidragsydere til evalueringen. De får blandt andet mulighed for at sende små videoklip med deres take på, hvad der udgør gode fællesskaber på Smedetoften. Evalueringen består desuden af deltagerobservationer, SWOT-workshops og kvalitative interviews med både unge brugere og frivillige, voksne frivillige, medarbejdere på Smedetoften og lokale samarbejdspartnere.

Vi glæder os til at komme rigtigt i gang med arbejdet og til at tale med både unge, voksne og lokale samarbejdspartnere som er med i Forsøgsordningen på Smedetoften.

Als Research skal evaluere Forsøgsordningen på Smedetoften