Mangfoldighedsmålinger

Den sociale dimension med bl.a. diversitet og inklusion får nu ny aktualitet med ESG-loven om bæredygtighed i virksomheder og organisationer.

Mange virksomheder og organisationer er allerede i løbet af de sidste år blevet bevidste om at arbejde med mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen – det skaber værdi for både virksomhed, medarbejdere og samfundet generelt.

En udfordring for mange arbejdspladser kan dog være, at de ikke selv må indsamle følsomme personoplysninger om deres medarbejdere. Dette kan gøre det svært at få et klart billede af, hvor divers og inkluderende ens arbejdsplads er, og hvor man i givet fald bør sætte ind. Als Research tilbyder i den forbindelse virksomheder og organisationer at lave mangfoldigheds- og diversitetsmålinger blandt jeres medarbejdere.

Als Research udfører mangfoldighedsmålinger ved at undersøge repræsentation af minoriteter i de forskellige virksomhedslag. Vi kan desuden undersøge inklusion ved at måle på medarbejdernes trivsel, oplevelse af at kunne “være dem selv”, samt barrierer for inklusion ift. oplevelser med intolerance, uvidenhed eller ubevidste ekskluderende normer eller omgangstoner på arbejdspladsen. Dette arbejde kan bidrage til, at virksomheden kan udvikle en strategi for rekruttering, fastholdelse og talentudvikling blandt ansatte med minoritetsbaggrund.

Indhold og omfang af undersøgelsen fastsættes altid i samarbejde med vores kunder, alt efter ønsker og behov.

Mangfoldighedsmålinger

Skal din arbejdsplads have foretaget en mangfoldighedsmåling?

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan I kan bruge Mangfoldighedsrapporten.

Ring til os på tlf. 33 91 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk