Mangfoldighedsrapporter

Diversiteten stiger i det danske samfund, hvilket stiller nye krav til virksomheders evne til at inkludere og skabe lige muligheder for alle medarbejdere. Mange virksomheder og organisationer er derfor i løbet af de sidste år blevet bevidste om at arbejde med mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen – det skaber værdi for både virksomhed, medarbejdere og samfundet generelt. Erfaringer fra erhvervslivet viser, at mangfoldighed styrker innovation og trivsel på arbejdspladsen. Diversitet i teams og organisationer skaber desuden bedre tal på bundlinjen.

En udfordring for mange arbejdspladser kan dog være, at de ikke selv må indsamle personfølsomme oplysninger om deres medarbejdere. Dette kan gøre det svært at få et klart billede af, hvor divers og inkluderende ens arbejdsplads er, og hvor man i givet fald bør sætte ind. Als Research tilbyder i den forbindelse virksomheder og organisationer at lave mangfoldigheds- og diversitetsundersøgelser blandt deres medarbejdere.

Als Research udfører mangfoldighedsmålinger ved at undersøge repræsentation af minoriteter i de forskellige virksomhedslag. Vi kan desuden undersøge inklusion ved at måle på medarbejdernes trivsel, oplevelse af at kunne “være dem selv”, samt barrierer for inklusion ift. oplevelser med intolerance, uvidenhed eller ubevidste ekskluderende normer eller omgangstoner på arbejdspladsen. Dette arbejde kan bidrage til, at virksomheden kan udvikle en strategi for rekruttering, fastholdelse og talentudvikling blandt ansatte med minoritetsbaggrund.

Indhold og omfang af undersøgelsen fastsættes altid i samarbejde med vores kunder, alt efter ønsker og behov.

Mangfoldighedsrapporter

Skal din arbejdsplads have foretaget en mangfoldighedsmåling?

Så vil vi gerne mødes til en kop kaffe!

I Als Research er vi altid interesserede i at høre om nye projektidéer. Vi har mange års erfaring med idé- og projektudvikling, og vi bidrager gerne med sparring og hjælp i forhold til fondsansøgninger eller udvikling af skræddersyede evalueringsdesigns, som passer til netop de ønsker og vidensinteresser, som kendetegner dit projekt.

Så har du en god idé til et projekt, ønsker du hjælp og sparring til en fondsansøgning, eller er du på udkig efter en kompetent evaluator,  så ring eller skriv til os!

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan vi bedst kan bidrage til at realisere og dokumentere netop dit projekt.

Ring til os på tlf. 33 99 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk