I samarbejde med DRC Integration lancerer Als Research endnu to sprog på hjemmesiden ”Velkommen til Danmark”

Med lanceringen af endnu to sprog på hjemmesiden ”Velkommen til Danmark” får de arabisk- og dari talende flygtninge fra i dag én samlet indgang til vigtig viden om Danmark og danske samfundsforhold på modersmål.  

Hjemmesiden er tænkt som et værktøj, der kan bruges af både flygtninge, kommuner, frivillige og andre med kontakt til denne flygtningegruppe. Filmene er udviklet i et samarbejde mellem DRC Dansk Flygtningehjælp og Als Research.

Hjemmesiden www.velkommentildanmark.dk informerer om danske samfundsforhold og lovgivning på en række områder. Hjemmesiden er nu på ukrainsk, russisk, kinyarwanda, arabisk og dari.  

Med filmene på arabisk og dari har vi nu mulighed for at tilbyde endnu to målgrupper information om blandt andet barselsregler, familieformer, kommunikation mellem skole og forældre i app’en AULA, dansk arbejdsmarkedskultur, sundhedsvæsenet og fritids- og foreningsliv. Der er også information om opholdsregler og integrationsloven.  

Filmene er lavet med SIQU medieproduktion og er støttet af midler fra Østifterne.

 

I samarbejde med DRC Integration lancerer Als Research endnu to sprog på hjemmesiden ”Velkommen til Danmark”