Als Research skal evaluere Mindzones onlineforløb

I perioden 2023-2025 skal Als Research gennemføre en kombineret virknings- og effektevaluering af Mindzones onlineforløb, som afprøves i en række folkeskole- og specialklasser.

Mindzone har siden 2015 gennemført forløb med fokus på mental styrketræning for mere end 7.000 børn og unge mellem 10 og 19 år. Senest har Mindzone udviklet et 12-ugers onlineforløb, som har til formål at at øge børn og unges trivsel, mindske stress og angst, styrke fællesskabet samt styrke de elever, der er i størst fare for at falde ud af uddannelsessystemet.

Effektevalueringen gennemføres med udgangspunkt i en række før- og efter-målinger blandt de deltagende elever, der baseres på validerede mål for trivsel og selvværd (WHO-5, Cantril Ladder og Rosenberg Self-Esteem Scale) og med brug af kontrolgruppe (i et ventelistedesign). Desuden gennemføres en række supplerende kvalitative gruppeinterview med lærere og projektholdere, som har til formål at belyse den oplevede virkning af indsatsen.

Projektet gennemføres med støtte fra Ebbefos Fonden og Liljeborgfonden.

Als Research skal evaluere Mindzones onlineforløb