ALS RESEARCH SKAL EVALUERE RØDE KORS SPROGUNIVERS

I løbet af det kommende år gennemfører vi en evaluering af gøre Røde Kors’ sprogtilbud til flygtninge og indvandrere. Sproguniverset består både af fysiske cafeer rundt omkring i landet, hvor frivillige tilbyder sprogtræning i et socialt og positivt fællesskab, samt Sprogland, hvor sprogtræningen foregår online via video.

Evalueringen vil fokusere på målgruppens udbytte af sprogtræningen bl.a. ved at undersøge, hvordan Røde Kors’ nyudviklede samtalespil understøtter sprogtræningen i cafeerne, hvordan de kompetenceudviklende tilbud styrker de frivilliges muligheder for at yde kvalificeret sprogtræning både fysisk og online mv.

Evalueringen baseres på interviews med frivillige sprogtrænere og deltagere, der har modtaget undervisning samt deltagerobservationer. Evalueringen gennemføres frem til marts 2024.