Als Research skal evaluere Amnestys projekt MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa

Frem til 2025 står Als Research for evalueringen af Amnesty International Danmarks projekt “MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa”.

Med projektet vil man engagere unge i 8.-10. klasse og på erhvervsskolernes grundforløb i menneskerettigheder og global udvikling. Dette skal ske gennem et undervisningsforløb med scenario-baseret læring samt personlige møder med østeuropæiske unge, der vil fortælle om deres oplevelser med diskrimination, hadtale og fake news i forbindelse med bl.a. krigen i Ukraine og LGBT+ rettigheder.

Desuden samarbejder projektet med Astralis om en specielt udviklet CS:GO-bane med fokus på menneskerettigheder.

Als Researchs evaluering skal belyse indsatsens virkning for både elever og lærere samt indsatsens virksomme mekanismer gennem en kombination af kvalitative og kvantitative data indsamlet via bl.a. spørgeskemaundersøgelser, interviews med elever og lærere samt deltagerobservationer.

Als Research skal evaluere Amnestys projekt MIN VERDEN – VORES VERDEN – Menneskerettigheder under pres i Østeuropa