Als Research skal kortlægge negativ social kontrol i Københavns Kommune

Vi skal hen over foråret 2023 hjælpe Københavns Kommune med at blive klogere på forebyggelse af negativ social kontrol. Undersøgelsen har særligt fokus på kollektiv udøvelse i boligområder og lokalmiljøer, samt på hvordan man kan forbedre dialog med forældre og voksne, som udøver social kontrol.

Vi skal derfor i gang med at kortlægge metoder og praksiserfaringer med områdebaseret forebyggelse. Vores arbejde kommer bl.a. til at bygge på en grundig gennemgang af eksisterende forskning og viden, samt på interviews og dialog med eksperter og praktikere med knowhow om, hvilke initiativer og aktører, der er behov for at inddrage for at forebygge negativ social kontrol.

Vores arbejde kommer også til at inddrage den store undersøgelse af omfang og karakter af negativ social kontrol blandt unge i Danmark, som vi foretog i 2018 for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI). Her fremgik det bl.a., at unge, som udsættes for negativ social kontrol, i overvejende grad peger på deres forældre som primære udøvere af kontrollerende og begrænsende adfærd. Derudover kunne vi se, at unge, som oplever, at familiens ære betyder ‘alt’, har signifikant større sandsynlighed end andre unge for selv at have eller få holdninger, der understøtter negativ social kontrol.

Vi glæder os til at gå i gang med opgaven og til at kunne bidrage med ny viden om, hvad der skal til for at forebygge social kontrol blandt både forældre og det bredere netværk i lokalmiljø og boligområder.

Als Research skal kortlægge negativ social kontrol i Københavns Kommune