Evalueringer

Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet

Projektet afprøvede brugen af kulturelle mediatorer i det danske sundhedsvæsen. Formålet var at forbedre kommunikationen mellem patienter med anden etnisk baggrund end dansk og sundhedspersonalet med henblik på at skabe bedre patientforløb. Desuden opsamlede projektet erfaringer, der kan anvendes i en eventuel national implementering af kulturelle mediatorer. Projektet blev gennemført i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og udvalgte afdelinger på tre modelhospitaler, hhv. Bispebjerg Hospital, Glostrup Hospital og Odense Universitetshospital. Als Research ApS gennemførte forundersøgelse og evaluering af projektet “Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsnet”.

Forundersøgelsens formål var at fastlægge en baseline for den senere evaluering for at vurdere projektets effekt. Desuden blev indsatsområderne for mediatorernes fremtidige arbejde identificeret i projektperioden. Evalueringens formål var at vurdere, om indsatsen bidrog til at skabe bedre patientforløb og at vurdere organiseringen af modelprojektet i forhold til fremtidig implementering.

Temaer:
Sundhed og trivsel
Integration og etniske minoriteter

Projektperiode: 2007 - 2009
Opdragsgiver: Sundhedsstyrelsen


Rapport
Kulturelle mediatorer i sundhedsvæsenet