Arbejdspladsvurderinger

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV) minimum hvert tredje år, eller hvis der sker ændringer, som har betydning for arbejdsmiljøet. På mange arbejdspladser er det dog en udfordring at sikre medarbejderes anonymitet og at håndtere følsomme personoplysninger, så den enkelte medarbejders besvarelse ikke kan genkendes under APV-processen.

Als Research kan hjælpe din virksomhed eller organisation med at kortlægge det fysiske og psykosociale arbejdsmiljø gennem en digital spørgeskemaundersøgelse, som søger for, at jeres medarbejdere anonymt kan tilkendegive deres mening, uden at blive identificeret af kollegaer eller ledere. Vores APV-undersøgelser udarbejdes i samarbejde med jer, så den digitale spørgeskemaundersøgelse tilpasses specifikt til jeres arbejdsplads.

Vi kan både stå for indsamling, behandling og afrapportering af medarbejdernes tilbagemeldinger, eller blot udlevere den anonymiserede data, så I selv kan stå for afrapportering. På den måde sikrer vi, at jeres virksomhed får et grundigt indblik i, hvordan det står til med arbejdsmiljøet, og hvor der eventuelt er behov for en styrket indsats. Vigtigst af alt sikrer vi, at jeres medarbejdere kan føle sig trygge gennem hele processen, og at al medarbejderdata behandles helt fortroligt og i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen (herunder GDPR).

Arbejdspladsvurderinger

Vil du høre mere om, hvordan vi kan bidrage til at styrke jeres APV-proces?

Så vil vi gerne mødes til en kop kaffe!

I Als Research er vi altid interesserede i at høre om nye projektidéer. Vi har mange års erfaring med idé- og projektudvikling, og vi bidrager gerne med sparring og hjælp i forhold til fondsansøgninger eller udvikling af skræddersyede evalueringsdesigns, som passer til netop de ønsker og vidensinteresser, som kendetegner dit projekt.

Så har du en god idé til et projekt, ønsker du hjælp og sparring til en fondsansøgning, eller er du på udkig efter en kompetent evaluator, så ring eller skriv til os!

Vi byder meget gerne på en uforpligtende kop kaffe og en god snak om, hvordan vi bedst kan bidrage til at realisere og dokumentere netop dit projekt.

Ring til os på tlf. 33 99 77 78 eller skriv til os på kontakt@alsresearch.dk