Nyheder

apr 19, 2021
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores rapport om uddannelses- og partnervalg blandt yngre indvandrere i Danmark er netop udkommet.
feb 26, 2021
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Ubevidst diskrimination på en virksomhed kan bl.a. betyde, at man ikke får rekrutteret den bedste kandidat til et job. Københavns Kommune iværksætter derfor en virksomhedsrettet indsats, der skal fremme etnisk mangfoldighed på det københavnske arbejdsmarked
feb 17, 2021
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Hvor mange danskere har fået mere lyst til at komme ud i naturen i 2020? Og hvad fortæller vores evaluering om betydningen af projektet Vores Natur?
dec 1, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi har genåbnet vores telefoniske hotline, hvor etniske minoritetsborgere med begrænsede danskkundskaber kan få rådgivning om COVID-19 på deres eget sprog.
okt 2, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i samarbejde med Dansk Flygtningehjælp udvikle et nyt undervisningstilbud om negativ social kontrol som barriere for beskæftigelse for Københavns Kommune. Til materialet udvikles også en ny undervisningsfilm med fokus på ligestilling, samt de positive aspekter forbundet med kvinder i beskæftigelse.
jul 10, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I en ny rapport udarbejdet for Ligestillingsafdelingen, Miljø- og Fødevareministeriet, har Als Research undersøgt hvilke udfordringer og stigma, der kan være knyttet til at have LGBTI-identitet.

jun 18, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal bistå AIDS-Fondet med at kortlægge barrierer for at blive testet for sexsygdomme og kendskab til test som metode.
maj 14, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har netop fået til opgave at evaluere projektet Vores Natur – et samarbejde mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og De Naturhistoriske Museer.
apr 6, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Hotline på telefon og chat tilgængelig fra kl. 14.00

mar 30, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research og med Dansk Flygtningehjælp har fået midler af Novo Nordisk Fonden til at gennemføre en oplysningskampagne om COVID-19 for borgere med etnisk minoritetsbaggrund.
feb 19, 2020
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I dag er vores nye rapport "Social kontrol som barriere for etniske minoritetskvinders beskæftigelse i Københavns Kommune" udkommet.

nov 19, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research brugte fredag eftermiddag i hyggens tegn, med fredagscafe i Nordvest.
nov 15, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal udføre en undersøgelse for Ligestillingsafdelingen om udfordringer og stigma ift. at have en LGBTI-identitet.
nov 14, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research var på studietur til Malmø for at få indblik i hvilke integrationsproblematikker de oplever.
okt 29, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har fået til opgave at evaluere Indvandrer Kvindecentrets projekt Sunde Fællesskaber.
okt 24, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research var blandt de 1 % største leverandører til den offentlige sektor i 2018.
okt 8, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal udføre en interviewundersøgelse for Mary Fonden om partnervold mod gravide
sep 12, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I dag fremlægges evalueringsresultaterne af de to skoleunderstøttende indsatser Makkerlæsning og Klub Penalhus på en konference om Styrket faglighed blandt udsatte børn i folkeskolen.
aug 12, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vores store undersøgelse af LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet er netop offentliggjort.

maj 28, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har fået til opgave at gennemføre en interviewundersøgelse om unge indvandrere, flygtninge og efterkommeres syn på ægteskab og partnervalg, uddannelsesvalg og karriereforløb for ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.
maj 28, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har fået til opgave frem til udgangen af 2021 at evaluere Red Barnets indsats Fra Flugt til Skolegang.
mar 6, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I uge 8 besøgte vi Nuuk i forbindelse med den spændende udvidelse af Mind Your Own Business til Grønland, som vi proces- og effektevaluerer frem til 2023.
feb 25, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Bør manden have det sidste ord, når det gælder beslutninger i hjemmet? Kan mænd tage sig lige så godt af børn som kvinder? Er det lige så acceptabelt, hvis det er en kvinde, der forsørger familien, som hvis det er en mand? Og er kvinder, der går udfordrende klædt, selv skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb?

jan 18, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Researchs rapport Evaluering af sundheds- og seksualundervisning, som er udarbejdet for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) i samarbejde med Epinion og Sex & Samfund, er netop udkommet.
jan 17, 2019
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research er sammen med VIA University College, Københavns Professionshøjskole og Dansk Flygtningehjælp med I et projekt om demokrati og medborgerskab blandt børn og unge i fritidstilbud, grundskoler og på ungdomsuddannelser.

nov 19, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research gennemfører 4 lukkede heldagsseminarer om social kontrol, radikalisering og ekstemisme for Styrelsen for Undervisning og kvalitet.
nov 8, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Fra 2019 til 2023 står Als Research for at gennemføre en proces- og en effektevaluering af Mind Your Own Business program i Grønland.
nov 8, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Fra efteråret 2018 frem til 2023 gennemfører Als Research en omfattende effektevaluering af projektet Mind Your Own Business. Effektevalueringen er baseret på registerdata og suppleres af et dybdegående antropologisk studie.
okt 31, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i perioden oktober 2018 til februar 2019 foretage en evaluering af Egmont Fondens flygtningehandlingsplan.
okt 18, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research gennemfører en stor spørgeskemaundersøgelse om livredning i de danske svømmeklubber.

okt 12, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Fra efteråret 2018 til foråret 2019 gennemfører Als Research en undersøgelse, der belyser LGBTI-personers trivsel på arbejdsmarkedet.
okt 11, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research udfører i perioden september 2018 til december 2019 en evaluering af indsatsen Plus på kontoen.
sep 27, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research udfører i efteråret 2018 en evaluering af Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab (SSF) på folkeskoler og frie grundskoler for Undervisningsministeriet.
sep 24, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vores rapport for Styrelsen for International Rekruttering og Integration om unges oplevelser af negativ social kontrol er netop udkommet.

sep 10, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research gennemfører en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching”  i Solrød og Fredensborg kommuner.

aug 24, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores rapport for Undervisningsministeriet om negativ social kontrol i grundskolen er netop udkommet.
jun 28, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I forbindelse med vores undervisningsforløb om rettigheder og ligestilling målrettet flygtninge og indvandrere med etnisk minoritetsbaggrund afholdt vi d. 19 og 20 juni et vellykket undervisningsseminar på Ry Hotel.

maj 7, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research kan snart foretage evalueringer, hvor SØM indgår, samt yde vejledning og sparring i modellen.
mar 28, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har i samarbejde med Epinion og seniorforsker Jesper Ole Jensen fra Statens Byggeforskningsinstitut fået til opgave at gennemføre en resultat og effektmåling af områdefornyelsesindsatsen.
mar 23, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
D. 19. marts afholdt vi det første af fire opkvalificeringskurser i år om social kontrol for Københavns Kommune.
jan 26, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi byder Tina Maria Newby og Nanna Windfeld velkommen i Als Research.
jan 12, 2018
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I perioden 2018-2020 gennemfører Als Research i samarbejde med VIA University College, UCC og Dansk Flygtningehjælp et storstilet projekt om forebyggelse af radikalisering og negativ social kontrol.

dec 12, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Researchs evaluering af FAKTIs terapeutiske have er netop udkommet.
dec 9, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I 2018 gennemfører vi en kampagne målrettet ofre for menneskehandel og relevante fagpersoner.
dec 8, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Den 4.-5. december afholdt vi konferencen ’Med al ære og respekt – Bryd negativ social kontrol’ for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, som havde til formål at gøre op med berøringsangst omkring negativ social kontrol.
nov 20, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til april 2018 evaluerer vi efterskolernes erfaringer med elever med indvandrer- og flygtningebaggrund.
nov 7, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores afsluttende effekt- og proces-evalueringsrapport er netop udkommet.
okt 9, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
For Ligestillingsafdelingen skal vi frem til december 2018 undersøge maskulinitetsopfattelser blandt særligt mænd med etnisk minoritetsbaggrund.
sep 21, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vores evaluering af beskæftigelses- og bandeexit-projektet Ny Fremtid er nu publiceret.

aug 23, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til udgangen af 2018 undersøger vi udbredelsen og karakteren af negativ social kontrol blandt unge i Danmark.
maj 17, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores direktør, Jacob Als, har som medlem af Københavns Kommunes ekspertgruppe til forebyggelse af social kontrol bidraget med anbefalinger på området
maj 17, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fra efteråret 2017 står Als Research for at gennemføre en indsats mod social kontrol

maj 11, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Researchs evalueringsrapport af FAKTI er netop udkommet

Rapporten kan læses her

maj 4, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Researchs evaluering af DUF's dialogambassadørprogram er netop udkommet.
apr 29, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Rapporten kan læses her.
mar 28, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal frem mod slutning af 2018 være evaluator på MYOB akademi.
mar 24, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Researchs evaluering af Tine Bryld Prisen er netop udkommet.

feb 3, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores effektstudie af DUF's tværpolitiske netværk i Libanon er netop udkommet.
feb 1, 2017
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Måske vidste du det ikke, men Als Research producerer også film! Til inspirationsmaterialet ’En hel familie’ har vi fx produceret film om to indsatser til familier med børn med funktionsnedsættelse.

dec 22, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Nyt inspirationsmateriale til kommuner med fokus på familier med børn med funktionsnedsættelse
dec 19, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal evaluere Københavns Kommunes områdefornyelser.
dec 9, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal gennemføre en evaluering af FAKTI – forening for flygtninge- og indvandrerkvinder og FAKTIs terapihave.
nov 1, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vores evaluering af Center mod Menneskehandel er netop udkommet.
sep 5, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal foretage et effektstudie af det tværpolitiske netværk i Libanon.
sep 4, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research gennemfører frem til marts 2017 en evaluering af Tine Bryld Prisen.

aug 22, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal afholde seminar om behandlingsstrategier for misbrugere med anden etnisk baggrund.
aug 20, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research gennemfører i efteråret 2016 et forankringsstudie af DUF's Dialogambassadørprogram.
aug 15, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research har fået til opgave at se på TrygFondens Kystlivrednings dokumentationsaktiviteter.

jun 22, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi var i år inviteret med på folkemødet for at sætte fokus på social kontrol.
maj 10, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research bidrager til det danske værtsskab for den europæiske LGBTI-konference IDAHO Forum
maj 2, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Den 25. april afholdte vi et sidste opkvalificeringskursus om social kontrol i samarbejde med Københavns Kommune.
mar 11, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi afholder endnu to opkvalificeringskurser om social kontrol for Københavns Kommune.

mar 8, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi har fået til opgave at evaluere Grønlands Råd for Menneskerettigheder.
mar 7, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research udgiver effektstudie af Dansk Ungdoms Fællesråds Dialogambassadørprogram
feb 29, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Chefkonsulent Bjarke Følner var her til morgen i P1 og på DR2 for at fortælle om perspektiverne i projektet Makkerlæsning
feb 12, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til august 2016 gennemfører vi en evaluering af Center mod Menneskehandel.
feb 4, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research udgiver kortlægningsrapport om domme og nævnssager om diskrimination

feb 1, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal planlægge IDAHO-Forum 2016 den 10.-12-maj for Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling.

jan 29, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research har lavet nyt inspirationskatalog om Civilsamfundsindsatser.

jan 28, 2016
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I 2016 udvikler vi et inspirationsmateriale om indsatser til forældre med børn med handicap
dec 9, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Frem til juli 2017 evaluerer vi Ungdommens Røde Kors' mentorkorps Connect

dec 8, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research evaluerer frem til april 2016 OASIS' kunstterapeutiske tilbud
nov 25, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Den 12. og 24. november har vi afholdt to opkvalificeringskurser om social kontrol for AKT-vejledere m.fl. på københavnske skoler. Yderligere to afholdes i 2016.
nov 18, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal i yderligere et år fungere som rådgivnings- og sparringspartner i forbindelse med Region Hovedstadens Psykiatris arbejde med forbedring af behandlingen af dobbeltdiagnosticerede patienter.

nov 17, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal frem til marts 2016 stå bag afprøvningen af den skoleunderstøttende metode Makkerlæsning.
nov 6, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har den 02.11.15 og 03.11.15 afholdt Nordisk seminar om hadytringer og sexisme
okt 28, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Rapporten "Chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder" er netop udkommet.
okt 12, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2016. Ansøgningsfristen er den 30. oktober 2015 kl. 12.00. Læs mere her.

okt 7, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I efteråret 2015 afholder Als Research et seminar med fokus på hadytringer og sexisme i den offentlige debat i Norden.
okt 1, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Undersøgelsesrapporten "Nydanske LGBT-personers levevilkår" er netop udkommet.
sep 21, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I forbindelse med evalueringen af indsatsen SejlSikkert har Als Research koordineret et observationsstudie om brugen af redningsveste i 15 danske havne.

sep 7, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fra efteråret 2015 til foråret 2016 evaluerer Als Research en række MindSpring-gruppeforløb for unge med særlig fokus på ligestilling, seksualitet og social kontrol.

aug 17, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research afholder i efteråret to opkvalificeringskurser om social kontrol for Københavns Kommune.

aug 3, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Frem til udgangen af 2018 skal Als Research stå bag afprøvningen af det skole- understøttende initiativ Klub Penalhus, som henvender sig til udsatte og anbragte børn.

jun 22, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Som led i effektstudiet af DUF's Dialogambassadørprogram har Als Research været i Egypten og Jordan for at foretage interviews.

mar 25, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal fra april til september 2015 udføre et effektstudie af DUF's Dialogambassadørprogram.
mar 13, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Frem til maj 2015 undersøger Als Research børn og unges oplevelser af kontakt med Ombudsmandens Børnekontor, Børns Vilkårs rådgivning og Børnerådets inddragelsesinitativer.
mar 10, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Chefkonsulent Bjarke Følner deltog her til formiddag i programmet Religionsrapport: Muslim og homo på DRs P1.

jan 26, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fredag d. 23 januar afholdt Als Research inspirationsdagen "Rock the boat" for Enheden for Område- og Byfornyelse i Københavns Kommune.

jan 13, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Mandag den 12.januar åbnede socialminister Manu Sareen og overborgmester i København Frank Jensen udstillingen DET DU IKKE SER, som et led i kampagnen Stop Menneskehandel
jan 5, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I 2015 skal Als Research gennemføre en dialog- og undervisningsindsats henvendt til unge og lærere på ungdomsuddannelser i en række af landets kommuner.

jan 2, 2015
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research iværksætter i 2015 et nyt projekt, der skal fremme viden og dialog om ligestilling, social kontrol og seksualitet blandt forældre med etnisk minoritetsbaggrund.

dec 16, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal fra december 2014 til marts 2015 kortlægge civilsamfundsindsatser i udsatte boligområder i Danmark for Socialstyrelsen.

 

dec 15, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I foråret 2015 undersøger Als Research oplevelsen, omfanget og karakteren af chikane og problemskabende adfærd i udsatte almene boligområder for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

dec 3, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Enhed for område- og byfornyelse i Københavns Kommune har bedt Als Research afholde en inspirationsdag den 23. januar 2015 med fokus på borgerinddragelsesarbejdet.
nov 24, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research undersøger frem til maj 2015 nydanske LGBT-personers levevilkår for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
okt 23, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2015. Ansøgningsfristen er den 10. november 2014 kl. 12.00. Læs mere her.

okt 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har i samarbejde med Kaksi udviklet en ny hjemmeside for RED - Safehouse for unge i æresrelaterede konflikter.
sep 30, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research søger en konsulent til et barselsvikariat med start pr. 1. januar 2015.

sep 24, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Fra efteråret 2014 skal Als Research evaluere Trygfonden og Dansk Flygtningehjælps forebyggelsesindsats Mind Your Own Business. Evalueringen indebærer blandt andet en ekstensiv kvantitativ effektmåling.

sep 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Det skal fejres og kunder, samarbejdspartnere, tidligere medarbejdere og venner af huset inviteres derfor til reception den 31.10.

sep 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Nu bliver der mulighed for løbende at holde sig orienteret om, hvilke nye opgaver og aktiviteter Als Research beskæftiger sig med.

sep 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i efteråret 2014 undersøge, hvilke behov og ønsker Sund Skole Nettets medlemsskoler har til den fremtidige anvendelse af Sund Skole Nettets sundhedsmålinger.
sep 22, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I efteråret 2014 foretager Als Research en kortlægning for Ankestyrelsen af omfanget og arten af anlagte og afgjorte sager om diskrimination og hadforbrydelser på baggrund af etnicitet og handicap.
sep 10, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Det idékatalog, som Als Research har udviklet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, er nu på gaden.
sep 9, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research deltog i går på Integrationstræf 14 i Kolding, hvor vi bidrog med en informationsstand og en vellykket session om social kontrol blandt etniske unge.
aug 26, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i efteråret 2014 og foråret 2015 evaluere et metodeudviklingsprojekt for udsatte unge over 18 år på ydre Nørrebro og i Urbanplanen på Amager.
maj 14, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Den landsdækkende kampagne "Stop Menneskehandel" blev skudt i gang i søndags den 11. maj, og kampagnens web-produkter er kommet særdeles stærkt ud af starthullerne.
maj 12, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Den 11. maj blev den landsdækkende kampagne "Stop Menneskehandel" skudt i gang med udstillingsåbning og fodbold-events i Herning og Odense. Kampagnen udføres af Als Research og Art Director Sascha Jespersen for Center mod Menneskehandel og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

maj 12, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har indgået aftale med Region Hovedstadens Psykiatri om at forlænge samarbejdet vedr. regionens indsats for en styrket indsats for dobbeltdiagnosticerede patienter. Als Research skal fungere som rådgivnings- og sparringspartner for Region Hovedstadens Psykiatri indtil udgangen af 2015. 
apr 25, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2014. Ansøgningsfristen er den 15. maj kl. 12.00. Læs mere her.

mar 25, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I foråret 2014 skal Als Research evaluere Kvindehuset i Århus’ organisation, aktiviteter og effekter.
mar 25, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research er blevet optaget som videnscenter på vidensportalen Integrationsviden.
mar 8, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Researchs rapport om kønsroller og social kontrol blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund er netop blevet offentliggjort.
mar 7, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Konsulent Bjarke Følner var her til morgen gæst hos P1 og DR2 Morgen for at fortælle om Als Researchs nye rapport om kønsroller og social kontrol, som er udarbejdet for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.
mar 7, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i foråret 2014 udvikle en strategi for den eksterne kommunikation ved Rehabiliteringscenter for Etniske unge i Danmark (R.E.D.).
feb 19, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Som et led i regeringens indsats til bekæmpelse af menneskehandel skal Als Research gennemføre en landsdækkende oplysnings- og forebyggelseskampagne mod menneskehandel til prostitution og tvangsarbejde.
feb 17, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal fra februar 2014 bistå Psykiatrifonden med udvikling af deres telefonrådgivning.
feb 5, 2014
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i foråret 2014 fungere som rådgivnings- og sparringspartner for Region Hovedstadens Psykiatri i forbindelse med udarbejdelse og implementering af handleplaner.
dec 13, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har i 2014 fået til opgave at gennemføre en mindre undersøgelse af "Myter om minoriteter i København".
Læs mere her.
nov 25, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Så er kampagnen Et spørgsmål om ære i gang! Tjek kampagnens flashmob og meget mere her.
nov 12, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2014. Ansøgningsfristen er den 26. november kl. 12.00. Læs mere her.

okt 30, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research evaluerer frem til januar 2014 projektet Smart Stars for Børne- og Ungdomsforvaltningen i Københavns Kommune.
okt 22, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2014. Ansøgningsfristen er den 4. november kl. 9.00. Læs mere her.

okt 4, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research medvirkede i 2012 med en artikel om somaliske indsatte i danske fængsler i en nordisk publikation. Nu er publikationen også udkommet på engelsk
sep 19, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I efteråret 2013 gennemfører Als Research en undersøgelse af kønsroller og social kontrol blandt piger og drenge med etnisk minoritetsbaggrund. Undersøgelsen udføres for Ministeriet for Ligestilling og Kirke.
aug 26, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal i samarbejde med Art Director Sascha Jespersen udarbejde og gennemføre kampagnen Et spørgsmål om ære, som går i luften i slutningen af oktober og gennemføres for Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
maj 13, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research offentliggør idag rapport og inspirationskatalog om mænd på socialrådgiveruddannelsen. Læs mere her
apr 17, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research inviterer fagpersoner med interesse for køn, uddannelse og socialt arbejde til konference mandag d. 13. maj 2013. Der er stadigvæk enkelte ledige pladser på konferencen, og tilmeldingsfristen er forlænget til mandag d. 22. april. Læs mere om tilmelding her

mar 12, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal fra marts 2013 hjælpe med konceptudvikling og evaluering af Headspace Danmark - et nyt ambitiøst projekt under Det Sociale Netværk. Læs mere her.

mar 7, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research er af Rockwool Fonden blevet bedt om at hjælpe med konceptudviklingen af SundSkoleNettet

mar 6, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har evalueret ligebehandlingsforløbet 360° Equality Lab for Institut for Menneskerettigheder.
feb 26, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research inviterer fagpersoner med interesse for køn, uddannelse og socialt arbejde til konference mandag d. 13. maj 2013. Læs mere om tilmelding her

feb 19, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research starter ny evaluering af forebyggelsesprojekt om udsættelser i almene boligforeninger på Bispebjerg. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem FSB, 3B, SAB og Københavns Kommune. Læs mere her.

feb 6, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

I 2013 evaluerer Als Research SundSkoleNettet, som har til formål at fremme sundhed i folkeskolen og opsamle data om danske skolebørns sundhed. Læs mere her.

feb 6, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I marts afholder Als Research visionsseminar for Blågården Sogn.
jan 25, 2013
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research medvirker med en artikel om somaliske indsatte i danske fængsler i ny nordisk publikation. Publikationen kan downloades her.
dec 21, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research udarbejder i december 2012 og januar 2013 et notat om forskning i ligebehandling af etniske minoritetsunge til Københavns Kommunes Eksperttænketank for Integration.
dec 20, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Bjarke Følner er pr. 1. januar 2013 ansat hos Als Research som ny konsulent.
nov 23, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har ansat Lise Sparre som ny konsulent.
nov 23, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har fået til opgave at gennemføres en interviewundersøgelse blandt Regionens 10 Psykiatriske Centre for Regions Hovedstadens Psykiatri.
nov 19, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Slutevalueringen af projekt Hvert barn sin chance er blevet publiceret. Du kan finde den her.
okt 15, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
For jobopslag se her.
okt 12, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research evaluerer i 2012-13 Dansk Flytgningehjælps projekt Mind Your Own Business.
okt 12, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Vi søger forsknings- og analysepraktikanter til foråret 2013. Læs mere her.
okt 12, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research evaluerer i efteråret 2012 projektet OSI - Opsøgende Social Indsats blandt isolerede kvinder med anden etnisk baggrund. Læs mere her.
okt 3, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I denne uge har Als Research udsendt et spørgeskema til alle studerende ved landets socialrådgiveruddannelser. Spørgeskemaet er en del af undersøgelsen Mænd på socialrådgiveruddannelsen, som Als Research udfører for Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Læs mere om undersøgelsen her.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om undersøgelsen kan du kontakte konsulent Line Seidenfaden på ls@alsresearch.dk eller 3391 7778
sep 24, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Puljen til Fremme af Ligestilling under Ministeriet for Ligestilling og Kirke støtter Als Researchs nye undersøgelse Mænd på socialrådgiveruddannelsen. Projektet skal bidrage til at fastholde mænd i uddannelsessystem og gøre op med de kønsopdelte uddannelsesvalg.
sep 24, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
I 2012/13 evaluerer Als Research udviklingsprojektet Perspekt, som omfatter undervisningsmateriale med formålet at styrke danske skoleelevers trivsel. Læs mere her.
sep 24, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Projektet Mind-Spring fra Dansk Flygtningehjælp er blevet forlænget for en 3-årig periode. Als Research står igen for evauleringen af projektet.
sep 21, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Rockwool Fondens Forskningsenhed har bedt Als Research udarbejde en inspirationsguide baseret på erfaringerne fra projektet Mental Sundhed.
aug 14, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Efter en veloverstået ferie kan vi byde Anne Ebdrup, Morten Nielsen, Kristine Dyhr og Agnete Nyboe Høst velkommen i praktik hos Als Research. De starter onsdag d. 15 aug.
jul 2, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research offentliggør i dag rapporten ”Udfordringer i arbejdet med etniske minoritetsbørn i PPR-systemet”. Rapporten kan findes under publikationer eller downloades her

jul 2, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal i efteråret 2012/foråret 2013 gennemføre to større evalueringer af to af fondens skoleprojekter.

jul 2, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Om mental sundhed i skolen . Forventet publicering oktober 2012.

jul 2, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Vi har fået til opgave at evaluere forsættelsen af projektet MindSpring de næste fire år. Yderligere information følger i september.

 

jun 21, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Mandag d. 18.06.12 afholdt Als Research det første PPR seminar i forbindelse med PPR-rapportens offentliggørelse

jun 20, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research har evalueret projektet Mind-Spring for Dansk Røde Kors og Dansk Flygtningehjælp. Evalueringsrapporten kan findes under publikationer, eller downloades her.
jun 1, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research er flyttet. Vores nye adresse er: Ny Vestergade 1, 2 sal  1471 København K
maj 15, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Hør indslaget her

maj 10, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

– kortlægning og udviklingsprojekt

maj 7, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Ansøgningsfrist: Den 21. maj 2011, kl. 12. Læs mere her

apr 30, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Nyt Seminar i Århus, Odense og København. Tildmeldning senest d.20.05.2012 Download PDF her

Sidste nyt! (16.05.12) - København er stoppet for tilmeldinger , enklte ledige pladser tilbage i Århus

apr 10, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Seminarkatalog 2012. Download PDF her
mar 13, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research er blevet udpeget til at undersøge borgerinddragelse i Københavns Kommune med fokus på 2 områdebaserede indsatser. Undersøgelsen fokuserer på borgerinddragelse af borgere med anden etnisk baggrund end dansk.

Opdragsgiver er Københavns Kommunes Ekspertænketank for Integration (ETI), der skal bruge undersøgelsen i deres udarbejdelse af anbefalinger til Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg (BIU) for 2012.

Læs mere om undersøgelsen om borgerinddragelse her.

mar 6, 2012
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
nov 8, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
nov 8, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Læs Jyllandspostens dækning af rapporten her:
nov 8, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Læs pressemeddelsen her
okt 31, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Kampagnen Dit Liv. Dine Muligheder optrådte idag til årets integrationsprisuddeling med uddrag fra stykket Bær Dit Ansigt.

aug 29, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal arbejde for et tryggere københavnsk natteliv
aug 23, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Få en forsmag på den interaktive rap, R'N'B og danseforestilling og hør publikums vurdering i rapportagen fra præmieren.

aug 22, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Læs hvad Olcay Senoglu gjorde for at komme ud af et arrangeret ægteskab, eksperternes vurdering af omfanget af æresrelaterede konflikter og Søren Pinds udtalelser om kampagnen til Metro Express.
aug 19, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Idag lancerer vi kampagnen "Dit Liv. Dine Muligheder" om social kontrol og æresrelaterede konflikter i familier med etnisk minoritetsbaggrund.
aug 15, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Rapporten indeholder resultatet af en omfattende undersøgelse af viden, indsatser og best practice i forhold til køn, ligestilling og etnicitet.

jun 8, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal fremover være rådgive for Kriminalforsorgen i nyt 2-årigt pilotprojekt om exitstrategier for bandemedlemmer indsat i de danske fængsler.

jun 6, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Streetmekka lagde hus til da forestillingen Bær Dit Ansigt for første gang kom ud over rampen
jun 1, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
En evaluering med opdrag i Center for Sikker By, Københavns Kommune.
maj 26, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal stå for indsamling af danske og internationale erfaringer med skolen som kulturcenter i udsatte boligområder for Eksperttænketanken for Integration.
maj 24, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal evaluere projektets reelle samfundsnytte med fokus på unge i udsatte boligområder og på den konstruktive dialog med interessenterne, for Styrelsen for Bibliotek og Medier

maj 6, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research evaluerer projektet ”Newcomers og de nye udfordringer – bibliotekerne på forkant” for Statsbibliotekets Bibliotekscenter for Integration.
apr 17, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Kataloget tager udgangspunkt i konsulentens gode ideer og erfaringer samt sætter fokus på nogle af de udfordringer, som konsulenterne har mødt i deres arbejde med ledige borgere med etnisk minoritetsbaggrund.

 

mar 1, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal evaluere ordningen om lokal bistand til ofre for diskrimination for Institut for Menneskerettigheder.

feb 1, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Hvad er radikalisering egentligt for en størrelse? To netop afholdte dialogmøder, som Als Research har faciliteret for VINK, Københavns Kommune, satte via oplæg, debat og dialog fokus på emnet.

jan 17, 2011
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Da vi er vokset ud af vores gamle lokaler, går vi 2011 i møde i nye omgivelser på Ny Kongensgade nummer 9. Vi glæder os til at åbne dørene for jer.
okt 25, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

”Dit liv – dine muligheder” sådan lyder titlen på informations- og holdningskampagnen  omhandlende æresrelaterede konflikter i familier med indvandrerbaggrund, som Als Research i 2010-2011 skal gennemføre for Integrationsministeriet.

okt 5, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal evaluere gruppeforløb for nybagte familier i socialt udsatte boligområder i København for Købehavns Kommune

aug 26, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Peer-edukation for asylansøgere og kvoteflygtninge
jun 28, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal undersøge årsager til fravær og ophør på danskuddannelsen for flygtninge og indvandrere i Sønderborg Kommune.

jun 18, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Så er afgørelsen truffet omkring, hvem der skal tegne det nye kulturhus på Frederiksberg
jun 17, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
"Jeg er glad for, at nogle restauratører i København tør gå forrest i bekæmpelsen af vold og ser en pointe i at skilte med, at de er opmærksomme på de her ting"
jun 17, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research har stået for at certificere de 15 barer, restaurationer, spillesteder og discoteker, som idag kan hænge et særligt tryghedscertifikat op på væggen

maj 31, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als research påbegynder i efteråret en undersøgelse af nydanske unges oplevelse af kontrol og æresrelaterede konflikter
maj 8, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Kampagnen Mødre & Døtre - Kvinder i to kulturer sluttede af med et flot arrangement den 28. april. Læs og download artiklerne "Det er vores ansvar at komme videre" og "Indvandrer kvinder lever i isolation" her
apr 16, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research skal over sommeren 2010 evaluere Københavns 12 lokaludvalg
apr 12, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Jacob Als Thomsen er blevet udpeget som medlem af den nye eksperttænketank, der skal erstatte Integrationsrådet i København.
feb 11, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Evalueringsopgave for Dansk Flygtningehjælp i Sønderborg, i forbindelse med ”Jobguide på Lærdansk i Sønderborg”.

feb 4, 2010
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Hurra! Vi er videre i konkurrencen om at opføre et nyt kulturhus på Frederiksberg

okt 25, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Nyt kulturhus på Frederiksberg

okt 21, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Rollemodellerne fra Kampagnen Mødre & Døtre deltager

okt 10, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Kortlægning af børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund i PPR-systemet
jun 3, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Omfattende kursusprogram om tryghed i nattelivet i Københavns Kommune

maj 28, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research præsenterer resultaterne af rapporten "Brug af khat blandt personer med somalisk baggrund i Danmark – en undersøgelse af omfang og holdninger".

maj 25, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Helle Rahbæk optages i Kvindernes Blå Bog 2009-2010

maj 18, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research er blevet udvalgt til at evaluere Auschwitz-dagen for Undervisningsministeriet

mar 5, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal gennemføre holdningsundersøgelse for Dannerhuset

feb 10, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Foreningen Af Kvinder til Fremme for Integration

feb 5, 2009
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Direktør Jacob Als Thomsen bliver medlem af Direktoratet for Kriminalforsorgens akkrediteringspanel for behandling.

dec 1, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research skal gennemføre en holdningsafdækning blandt Dansk Blindesamfunds medlemmer

nov 20, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Ny bevilling til efteruddannelse i interkulturel kommunikation og konflikthåndtering målrettet vagt- og dørmandsbranchen
okt 31, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research indgår aftale med Sundhedsstyrelsen om undersøgelse af khat-forbruget blandt indvandrere med somalisk baggrund

okt 29, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research indgår aftale med Integrationsministeriet om gennemførsel af kampagnen Stærke mødre og døtre.
okt 24, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research indgår aftale med Integrationsministeriet om udvikling af ny kommunikationsstrategi for projekt ”Brug for alle unge”

jun 19, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research indgår aftale med Dansk Flygtningehjælp om evaluering
jun 11, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin
Als Research vinder udbud om rammeaftale med European Environment Agency
jun 4, 2008
Kategori: Generel
Skrevet af: AlsAdmin

Als Research vinder i samarbejde med Umloud Untd. CO2 Kampagne for Københavns Kommune

I perioden august 2018 – maj 2020 gennemfører Als Research en evaluering af projektet ”Ordblindevenlig didaktik og coaching”, som sigter mod at øge mulighederne for læringsudbytte og skriftsproglig handlekompetence hos elever med ordblindhed i almenundervisningen på 3.-9. klassetrin i Solrød og Fredensborg kommuner.