Vi observerer brugen af redningsveste med SejlSikkert

Siden 2015 har vi observeret brugen af redningsveste i 15 danske havne sammen med SejlSikkert-indsatsen og Søsportens Sikkerhedsråd (under Søfartsstyrelsen).

Med observationerne bliver vi stadigt klogere på brugen af redningsvest. Hvad betyder det f.eks., at der er andre mennesker med i båden – og måske børn? Hvordan spiller forhold som vejr, ugedag og type af båd ind? Og er mænd eller kvinder bedst til at få vesten på?

Den viden hjælper SejlSikkert med at målrette deres kampagner i arbejdet med at øge sikkerheden til søs.

Observationsundersøgelsen er en del af vores evaluering af SejlSikkert, som finder sted frem til 2028. I den periode foretages der observationer i 2024, 2026 og 2028, ligesom der gennemføres landsdækkende holdningsundersøgelser om sikkerhed til søs i 2025 og 2027.

Har du, din efterskoleklasse, din sejlklub eller spejdertrop lyst til at hjælpe med at tælle redningsveste, så kontakt os endelig på is@alsresearch.dk og hør nærmere om optællingen og i hvilke havne, vi stadig mangler observatører!

Læs mere om evalueringen af SejlSikkert her.

Vi observerer brugen af redningsveste med SejlSikkert